Stawki opłat abonamentowych

Stawki opłat abonamentowych za korzystanie z usług dostępu do Internetu w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa na terenie Miasta Chełm:

 

Usługa dostępu do Internetu

Miesięczna opłata abonamentowa (brutto)

PONOSZONA PRZEZ ABONENTA

256/128kbit/s

19,93 zł

512/128 kbit/s

25,41 zł

1Mb/s/256 kbit/s

32,40 zł

 

Nr konta na który należy wpłacać opłaty abonamentowe za korzystanie z usług Miejskiego Internetu szerokopasmowego świadczonego przez Miasto Chełm:

Bank Bank PEKAO S.A. I O/Chełm: 92 1240 2223 1111 0010 5600 2907


Opłaty należy uiszczać w terminach zgodnie z zapisami w umowie oraz regulaminie świadczenia usług.

 

 

Ponadto ustala się następujące zryczałtowane opłaty ponoszone jednorazowo przez Abonenta Końcowego Taniego Internetu na rzecz Operatora Infrastruktury uiszczane w BOK

1) za abonenckie urządzenia końcowe, zakupione u Operatora Infrastruktury (Zakład AZART) : 152,00 zł netto - plus VAT - razem: 186,96 zł brutto

2) za instalację, montaż i konfigurację urządzeń końcowych (kompatybilnych z Siecią Miejską) : 1,00 zł netto - plus VAT - razem: 1,23 zł brutto

 

 

Bliższych informacji można uzyskać w Biurze Obsługi Klienta

Dane adresowe Biura Obsługi Klienta : .22-100 Chełm ; ul. Lubelska 73 a