Loading
https://pgo.xn--chem-21a.pl/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.1gk-is-104.jpglink
https://pgo.xn--chem-21a.pl/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.10gk-is-104.jpglink
https://pgo.xn--chem-21a.pl/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.11gk-is-104.jpglink
https://pgo.xn--chem-21a.pl/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.12gk-is-104.jpglink
https://pgo.xn--chem-21a.pl/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.2gk-is-104.jpglink
https://pgo.xn--chem-21a.pl/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.3gk-is-104.jpglink
https://pgo.xn--chem-21a.pl/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.4gk-is-104.jpglink

«
»
 1. 0
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6

A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Miasto Chełm

Prezydent Miasta Chełm: Jakub Banaszek
Powierzchnia miasta: 35.28 km 2
Liczba mieszkańców: 60 217 (stan na II polrocze 2019 r.).
Aglomeracja: około 90000 mieszkańców
Największe polskie miasto przy granicy Unii Europejskiej

Szybki kontakt

Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm
tel. 82/ 565-20-70, fax. 82/ 565-22-54
e-mail: info@umchelm.pl , gg: 11317939, skype: um.chelm
napisz do nas

Bezpośredni Adres skrytki UM Chełm na platformie EPUAP: /1ftwnv7267/skrytka

Matura z matematyki

 

kapital_ludzki

.

herb

.

ueefs_l-kolor

 

Od marca 2010r. w ramach projektu prowadzone są bezpłatne dodatkowe zajęcia z matematyki dla uczniów przystępujących do obowiązkowego egzaminu maturalnego w 2011r.
Zajęcia prowadzone są systemem lekcyjnym i obejmują materiał z matematyki, który jest uzupełnieniem programu zawartego w standardach nauczania tego przedmiotu w szkołach ponadgimnazjalnych.
Ze środków projektu dla każdej ze szkół zakupione zostały pomoce dydaktyczne. Wszyscy uczestnicy/uczestniczki otrzymali materiały dydaktyczne i biurowe do zajęć.

 

W dniach od 3 do 9 lipca oraz od 24 do 30 sierpnia Miasto Chełm zorganizowało letnie obozy edukacyjne w Wiśle w ramach realizacji projektu „Matura z matematyki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W obozach wzięło udział 50 uczestników projektu z pięciu chełmskich liceów ogólnokształcących.
Oprócz typowo rekreacyjno-wypoczynkowego programu zajęć, zorganizowano i przeprowadzono zajęcia edukacyjne w postaci: zagadek logicznych, testów IQ oraz zagadek kryminalnych.


W dniu 4 stycznia 2010r. Miasto Chełm rozpoczęło realizację projektu pod nazwą „Matura z matematyki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

Projekt będzie realizowany w okresie od 04.01.2010r. do 30.06.2011r. Wartość projektu: 557 750,00 zł.

 

 

Projekt jest skierowany do uczniów chełmskich liceów ogólnokształcących tj: I Liceum Ogólnokształcącego w Chełmie (70 uczestników/ uczestniczek), II Liceum Ogólnokształcącego w Chełmie (90 uczestników/uczestniczek), ZSE i III Liceum Ogólnokształcącego w Chełmie (60 uczestników/uczestniczek), IV Liceum Ogólnokształcącego w Chełmie (60 uczestników/ uczestniczek), Liceum Ogólnokształcącego Nr VI przy ZSO Nr 6 w Chełmie (20 uczestników/ uczestniczek).

Celem głównym projektu jest zmniejszenie deficytów edukacyjnych w obszarze matematyki u 300 uczestników/ uczestniczek, którzy rozpoczęli edukację w pięciu chełmskich liceach ogólnokształcących w roku szkolnym 2008/2009 poprzez realizację zajęć wyrównawczych i przygotowanie ich do obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki w 2011 roku.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację  następujących celów szczegółowych:

 • uzyskanie do połowy marca 2010r. diagnozy poziomu wiedzy z matematyki uczestników/uczestniczek projektu poprzez przeprowadzenie testu sprawdzającego,
 • określenie przez nauczycieli prowadzących zajęcia wyrównawcze, na podstawie wyników testu sprawdzającego, zakresu materiału „powtórkowego” z uwzględnieniem wymagań na egzaminie maturalnym z matematyki,
 • podniesienie poziomu wiedzy z matematyki potencjalnych uczestników/uczestniczek projektu poprzez przeprowadzenie wyrównawczych zajęć dydaktycznych z matematyki,
 • usprawnienie i uatrakcyjnienie procesu nauczania i uczenia się poprzez dostarczenie uczestnikom/uczestniczkom projektu bodźców sensoryczno-motorycznych oddziałujących na ich zmysły dzięki wykorzystaniu zakupionych pomocy dydaktycznych,
 • pogłębienie umiejętności logicznego myślenia poprzez zgłębienie tajników matematyki w ramach tzw. matematyki rozrywkowej podczas zajęć na zorganizowanych w lipcu i sierpniu 2010 tygodniowych obozach edukacyjnych dla 50 uczestników/uczestniczek, którzy otrzymają na koniec roku szkolnego 2009/2010 najlepsze oceny z matematyki. Rekrutacja uczestników/uczestniczek projektu zostanie przeprowadzona w dniach 4 stycznia – 15 lutego 2010r.

Zakończono realizację projektu.

Fundusze Unijne i inne 

PO RPW podstawowy kolor

schronisko

Baner 160x600

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack