Loading
https://pgo.xn--chem-21a.pl/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.1gk-is-104.jpglink
https://pgo.xn--chem-21a.pl/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.10gk-is-104.jpglink
https://pgo.xn--chem-21a.pl/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.11gk-is-104.jpglink
https://pgo.xn--chem-21a.pl/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.12gk-is-104.jpglink
https://pgo.xn--chem-21a.pl/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.2gk-is-104.jpglink
https://pgo.xn--chem-21a.pl/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.3gk-is-104.jpglink
https://pgo.xn--chem-21a.pl/um/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow.4gk-is-104.jpglink

«
»
  1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6

A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Miasto Chełm

Prezydent Miasta Chełm: Jakub Banaszek
Powierzchnia miasta: 35.28 km 2
Liczba mieszkańców: 60 217 (stan na II polrocze 2019 r.).
Aglomeracja: około 90000 mieszkańców
Największe polskie miasto przy granicy Unii Europejskiej

Szybki kontakt

Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm
tel. 82/ 565-20-70, fax. 82/ 565-22-54
e-mail: info@umchelm.pl , gg: 11317939, skype: um.chelm
napisz do nas

Bezpośredni Adres skrytki UM Chełm na platformie EPUAP: /1ftwnv7267/skrytka

„Mam szansę”

kapital_ludzki .herb. ueefs_l-kolor

 

Miasto Chełm realizuje projekt systemowy pn. „Mam szansę” w ramach Indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy nr 837/POKL.09.01.02-06-230/11-00 zawartej w dniu 16.04.2012r. z Województwem Lubelskim. Realizacja projektu obejmuje okres od l lipca 2012 roku do 30 czerwca 2013 roku.

Projekt „Mam szansę” skierowany jest do uczniów i uczennic klas I – III 10 szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Chełm, tj.:
a) Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie,
b) Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Ks. Stanisława Staszica w Chełmie,
c) Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Chełmie,
d) Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chełmie,
e) Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Marii Konopnickiej w Chełmie,
f) Szkoły Podstawowej Nr 7 im gen. Władysława Sikorskiego w Chełmie,
g) Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Bolesława Zygmunta Wirskiego w Chełmie,
h) Szkoły Podstawowej Nr 10 im. ks. Jerzego Popiełuszki w Chełmie,
i) Szkoły Podstawowej Nr 11 w Chełmie,
j) Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 12 w Chełmie.

Biuro projektu – mieści się w pokoju nr 45, Urzędu Miasta Chełm, ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm  tel. 82 565 39 18, e-mail koordynatora projektu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia u 462 dziewcząt i chłopców o specyficznych potrzebach edukacyjnych będących uczniami klas I – III 10 szkół  podstawowych prowadzonych przez Miasto Chełm w okresie od 1 lipca 2012r.  do 30 czerwca 2013r.

Do celów szczegółowych projektu należą:
1) zapewnienie 462 uczniom objętym wsparciem oferty zajęć zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami,
2) zminimalizowanie trudności w czytaniu i pisaniu, matematycznych oraz komunikacji społecznej u 50% uczniów klas I – III objętych działaniami projektu z 10 szkół miasta Chełm,
3) zminimalizowanie dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych u 40% dzieci objętych wsparciem z wadami wymowy i wadami postawy,
4) rozbudzenie i rozwinięcie wśród 50% dzieci objętych wsparciem zainteresowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, polonistycznych, językowych i artystycznych,
5) stworzenie warunków w 10 szkołach z miasta Chełm objętych wsparciem umożliwiających indywidualną pracę z uczniem poprzez wyposażenie bazy szkoły w niezbędne materiały dydaktyczne.

Udział w projekcie jest bezpłatny, a udział w nim biorą uczniowie u których zdiagnozowano indywidualne potrzeby i problemy, mogące stanowić istotną barierę w dalszym rozwoju oraz uczniowie uzdolnieni potrzebujący wsparcia indywidualnego w rozwoju zainteresowań.


Projekt obejmuje następujące formy wsparcia:
1) zajęcia dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu,
2) zajęcia dla uczniów o uzdolnieniach matematyczno-przyrodniczych,
3) zajęcia dla uczniów o uzdolnieniach polonistycznych i językowych,
4) zajęcia logopedyczne,
5) zajęcia dla dzieci z trudnościami  matematycznymi,
6) zajęcia gimnastyki korekcyjnej,
7) zajęcia dla uczniów z zaburzeniami zachowania,
8) zajęcia logopedyczne dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim i umiarkowanym,
9) zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,
10) zajęcia dla uczniów o uzdolnieniach artystycznych,
11) zajęcia dla dzieci autystycznych.

Zajęcia w ramach projektu prowadzą nauczyciele zatrudnieni w w/w szkołach w ramach dodatkowych zajęć wynikających z art. 42 Karty Nauczyciela.

Fundusze Unijne i inne 

PO RPW podstawowy kolor

schronisko

Baner 160x600

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack